A S O C I Á L
Modlitba za dobrú smrť
Kajajte sa, pohania, ateisti, kádeháci a luteráni! Klaňajte sa všemohúcemu Bohu, ktorý je milujúci, ale žiarlivý Boh. Tŕpnite strachom, daromní bludári, pretože On je spravodlivý, ale nevyspytateľný Boh. Ľutujte svoje hriechy teraz v tejto chvíli a pripravujte sa na večnú spásu alebo zatratenie.

Modlime sa. . . 

Najsvätejšia Trojica, klaniam sa Ti s najhlbšou pokorou a ďakujem Ti za všetky milosti a dobrodenia, ktoré si mi v živote preukázala, hlavne však za to, že mi dávaš príležitosť pripraviť sa na dobrú smrť. Chcem ju prijať v duchu kajúcnosti, lebo tých troch mladíkov, čo som zastrelil do zátylku v srbskom lese, to bol rozkaz. Svoju smrť teraz spájam so smrťou Ježiša, môjho Spasiteľa. Prijímam ju z poslušnosti, pretože Ty to tak chceš. Otče môj nebeský, Ty nechceš, aby som zahynul, zľutuj sa nado mnou a buď mi milostivý a odpusť mi prevádzačstvo Afgancov v sobraneckom okrese. Ježišu, Spasiteľ môj, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha, neopúšťaj ma teraz ani v hodine mojej smrti. Priznávam svoju vinu, oslaboval som kokaín sušeným mliekom mojim zákazníkom v modelingu, udával som kolegov a susedov v roku 1969, masturboval na Discovery Channel, schválil som stavbu nepotrebnej elektrárne a pre istotu ju aj poriadne predražil. Čo som mal robiť, chcel som iba slušne žiť. A poľoval som na žraloka obrovského, hoci ich je už len dvadsať. Svätá Mária, Matka milosrdenstva, ukáž zvlášť v hodine mojej smrti, že si mojou Matkou. Svätý Jozef, Ty si mal šťastie zomrieť v náručí Ježišovom a Máriinom, pros za mňa, aby som sa v milosti Božej odobral do večnosti. Svätý anjel strážny, Ty verný ochranca mojej duše, Vy svätí, ktorých mi Boh dal za patrónov v živote, pomáhajte mi aj v hodine smrti. Lebo každý vie, že som nechcel predať osem tankov v rozpore so sankciami do Angoly, ale zamiloval som sa do jednej černošky a nevedel som tancovať salsu, tak ako som sa jej mal zapáčiť? Chcel som len zapadnúť medzi ostatných, aby ma mal niekto rád. Chcel som lásku. Ak by to bolo možné a nejako sa dohodneme, drahá najsvätejšia Trojica, pošlem Ti nejakú pozornosť z môjho ženevského účtu.

Amen.

Copyright © 2014-2064, Asocial Corporation. dezinfo@asocial.sk